fbpx

Adventure Parc Snowdonia

BROWSE ALL OUR ADVENTURES  

Wave forecast: perfect, every 90 secs!

Antur Parc Eryr

Ychydig iawn o leoedd sydd ar y ddaear lle y gallwch chi syrffio yn y tir, ond gan fod pob un ohonyn nhw, byddai un ohonynt yng Ngogledd Cymru. Mae Antur Parc Eryri yn gartref i'n morlyn syrffio gyntaf a'r unig doriad syrffio gwarantedig yn y DU. Ond nid dyna'r cyfan! Edrychwch ar ein anturiaethau newydd dan do ac awyr agored, gan gynnwys ein gwasanaeth concierge antur cyffrous. Yma yn Antur Parc Eryri, rydym ni wedi ein hysbrydoli'n naturiol, gobeithiwn y byddwch chi hefyd!

Dewiswch eich antur...

Card image cap

GWERS I DDECHREUWYR

Dyma lle mae’r cyfan yn cychwyn: bydd ein gwersi syrffio i ddechreuwyr yn eich helpu i feistroli’r hanfodion mewn dim o dro.

Card image cap

NINJA A CHWRS YMOSODIAD I FYNY YN YR AWYR

Card image cap

Gwersi i blant

Mae ein gwersi syrffio strwythuredig yn annog ffyrdd iach o fyw ac yn helpu plant i fod yn hyderus ac yn ystyriol.

Card image cap

Y PECYN DISGYRCHIANT

Card image cap

CWRS DECHREUWYR 3 DIWRNOD

Mae ein cwrs syrffio dechreuwyr tair diwrnod yn ddelfrydol, os ydych chi am gymryd eich syrffio o sero i arwr mewn amser dwbl!

Card image cap

OGOFA ARTIFFISIAL

Card image cap

TONNAU UWCH

Tonnau pwerus, cyson, pen-uchel. Yn addas ar gyfer syrffwyr profiadol gyda lefel uchel o ffitrwydd a chymhwysedd.

Card image cap

Zip

Hedfan dros ein morlyn yn yr ychwanegiad cyffrous hwn i’n hanturiaethau.

Card image cap

TONNAU I DDECHREUWYR

Tonnay dwr gwyn i ymarfer y pethau sylfaenol a magu hyder.

Card image cap

WALIAU DRINGO

Card image cap

TONNAU CANOLRADD 1

Y cam nesaf i fyny o’n baeau dechreuwyr. bydd ein tonnau canolraddol yn eich helpu i ymarfer wrth ddod yn syrffiwr medrus.

Card image cap

TONNAU CANOLRADD 2

Cadwch y momentwm yn mynd! Ymarferwch ar ein tonnau 2 canolradd wrth i chi symud ymalaen i tonnau uwch.

Card image cap

DIWRNOD DATBLYGU UWCH

Mae hwn yn becyn gwych os ydych yn syrffiwr cymwys ond yn teimlo nad yw’ch perfformiad yn gwella.

Parc Antur Eryri

Yma ym Mharc Antur Eryri natur yw ein hysbrydoliaeth ac rydym yn gobeithio y bydd yn ysbrydoliaeth i chithau hefyd. Fe ddewch o hyd i ni yng nghalon gogledd Cymru, wedi ein hamgylchynu gan goedwigoedd godidog, afonydd, llynnoedd a mynyddoedd Eryri. Mae'n fan lle y byddwch yn dod o hyd i rai o dirweddau mwyaf dramatig a diddorol Prydain, a phrin y mae llawer ohonyn nhw wedi newid ers yr Oes Iâ ddiwethaf: mae'n anodd dychmygu sut y gallwch fethu cael eich ysgogi ganddynt. Ac yn llai nag awr o Gaer, a dim ond 90 munud o Lerpwl a Manceinion, mae'n debyg ein bod ni'n agosach nag y meddyliwch chi.

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board