fbpx

ELUSENNAU

Rydym yn falch o gefnogi tri sefydliad gwych yn swyddogol: Help for Heroes, Surfers against Sewage a Chlwb Syrffio Dyffryn Conwy.  Mae pob un o’r elusennau hyn yn gwneud gwaith rhyfeddol gyda grwpiau amrywiol o bobl yn lleol yng Ngogledd Cymru ac ar draws y DU.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar [email protected]

Help for Heroes

Bydd Help for Heroes  yn ymweld â ni’n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn ar gyfer gwersylloedd syrffio, hyfforddiant a thwrnameintiau. Mae’r elusen yn cynorthwyo cyn-filwyr a rhai sy’n gwasanaethu sy’n defnyddio therapi syrffio i’w helpu i wella ar ôl heriau ac anafiadau meddyliol a chorfforol.

Surfers against Sewage

Mae Surfers against Sewage (SAS) yn elusen amgylcheddol sy’n ymgyrchu i ddiogelu cefnforoedd, tonnau a thraethau’r DU drwy fentrau amgylcheddol a digwyddiadau cymunedol. Mae’r elusen wedi bod yn un o’r grwpiau arweiniol o ran mynd i’r afael â llygredd plastig a diogelu arfordiroedd y DU.

Clwb Syrffio

Cafodd y Clwb Syrffio ei feithrin o bartneriaeth rhwng y gymuned, elusen leol y Bartneriaeth Awyr Agored, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Syrffio Eryri. Mae’n glwb cymunedol sy’n ffynnu ac sy’n cynnig hyfforddiant syrffio am bris isel i blant yng Ngogledd Cymru na fydden nhw’n gallu cael mynediad iddo fel arall.

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board