fbpx

GRWPIAU

Casglwch eich criw ynghyd a dewch draw yma!

DIWRNODAU CORFFORAETHOL I FFWRDD

Rydym yn cynnig gweithgareddau adeiladu tîm unigryw, llawn hwyl a chyffrous sydd wedi’u cynllunio i ailfywiogi eich tîm, gwobrwyo eu gwaith caled a dathlu eu cyflawniadau.

O wersi syrffio i ogofa dan do, waliau dringo a gwifrau gwib i feicio mynydd a cherdded ceunentydd, mae ein hanturiaethau wedi’u cynllunio i fywiogi, cyffroi ac ysgogi’ch tîm.

GRWPIAU/PARTÏON PLU A PHARTÏON DYNION

Mae ein hanturiaethau yn berffaith ar gyfer merched a bechgyn anturus sydd eisiau dewis amgen i’r parti traddodiadol. O syrffio mewndirol i ogofa dan do, waliau dringo a gwifrau gwib i feicio mynydd a cherdded ceunentydd, gallwn lunio taith ryfeddol i weddu i chi a’ch criw.

Gyda’n digwyddiadau ymlaciol mewn TiPi a’n bar a bwyty sy’n edrych dros ein tonnau, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i chi gael taith chwedlonol. Eisiau i DJ neu fand eich helpu i ddathlu? Gwnawn drefnu hynny drosoch.

NEU EFALLAI EICH BOD YN ARCHEBU AR GYFER ...

YSGOLION A CHLYBIAU

YSGOLION A CHLYBIAU

Mae ein teithlenni strwythuredig yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd, i'w hannog i fagu hyder ac i herio eu ffiniau mewn awyrgylch hwyliog a chyffrous.

PARTÏON PLANT

PARTÏON PLANT

Rydyn ni wrth ein bodd â’r parti da ym Mharc Antur Eryri! Beth am roi antur pen-blwydd go iawn i’ch criw hyfryd? Rydym yn teilwra pecynnau ein partïon plant yn addas ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a gweithgareddau.

LLOGI'R LLEOLIAD

LLOGI'R LLEOLIAD

Mae Parc Antur Eryri yn lleoliad i ddigwyddiadau gyda thomenni o 'waw ffactor' - o ddrama a rhuo'r tonnau mewndirol i gefndir godidog ein tirwedd ysblennydd.

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board