fbpx

DIWRNODAU CORFFORAETHOL I FFWRDD

DIWRNODAU I FFWRDD A DIGWYDDIADAU BYD NATUR

Rydym yn cynnig gweithgareddau adeiladu tîm unigryw, llawn hwyl a chyffrous sydd wedi’u cynllunio i ailfywiogi eich tîm, gwobrwyo eu gwaith caled a dathlu eu cyflawniadau.

O wersi syrffio i ogofa dan do, waliau dringo a gwifrau gwib i feicio mynydd a cherdded ceunentydd, mae ein hanturiaethau wedi’u cynllunio i fywiogi, cyffroi ac ysgogi’ch tîm.

Mae ein tîm digwyddiadau corfforaethol yma i’ch helpu i gynllunio pob cam a bydd yn sicrhau bod eich diwrnod mawr allan yn mynd rhagddo yn ddiffwdan. Byddwn yn eich helpu i roi trefn ar y diwrnod i ffwrdd heb hyd yn oed dorri chwys.

CASGLWCH EICH TÎM YNGHYD A DEWISWCH EICH ANTUR!

Mae ein parc antur arobryn yn cynnig llond trol o anturiaethau dan do, awyr agored, pob tywydd.

GWERSI BLAS AR SYRFFIO

Syrffio y gall pawb ei fwynhau, a chyflwyniad gwych i’r gamp. Dysgwch sut i ddal ton a neidio i fyny ar eich bwrdd! Gweithgaredd hwyliog, hygyrch a difyr mewn amgylchedd arbenigol o’r radd flaenaf.

ADRENALIN DAN DO

Profiad llawn cyffro a ysgogir gan natur lle rydych chi’n dewis eich lefel eich hun o her.  Gan gynnwys ogofa, waliau dringo, sleidiau eithafol, cwympo’n rhydd, cwrs ymosod i fyny yn yr awyr a llwybr parkour Ninja. Gorffennwch gyda thro ar y weiren wib dros ein lagŵn syrffio!

FFORIO YN YR AWYR AGORED

Heriau a hwyl awyr iach. Dewiswch o saffaris padlo sefyll i fyny, cerdded ceunentydd, beicio mynydd a chanŵio.

HERIAU ADEILADU TÎM

Cymysgedd o’r Gladiatoriaid a’r Krypton Factor ar gyfer ein heriau adeiladu tîm a menter.  Pecyn hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn o weithgareddau, gemau a rasys pwrpasol, wedi’u cynllunio i annog cystadleuaeth, cydweithio, datrys problemau a chreu ysbryd tîm.

first experience of surfing! Fantastic, what an adrenaline rush! Looked after and coached by experienced staff, who obviously really enjoyed their work! Will be back!

BE OUR GUEST: HOSPITALITY AND EVENTS TO SUIT YOU

BWYD A DIOD

O ginio eistedd i lawr i farbeciws hamddenol syrffwyr, bwffes a diodydd – fe wnawn baratoi bwydlen sy’n addas i chi ac i’ch cyllideb. Gweinir pob un yn gyda golygfeydd ysblennydd ar draws ein lagŵn.

Opsiynau prydau o £5.95 y pen.
Te a choffi o £1.30 y pen.

AROS DROSODD

Does dim angen poeni am yrru adref ar ôl diwrnod llawn o letygarwch corfforaethol! Mae hyd at bedwar yn gallu cysgu yn ein podiau glampio cyfforddus yn y coetir. Mae gwesteion yn dod â’u dillad gwely eu hunain. Rydym yn gweini’r brecwast. Ceir mynediad at ein tybiau poeth a sawna.

O £50 y pod

DIGWYDDIADAU TIPI

Gofod ar gyfer digwyddiadau trawiadol gyda goleuadau bach, bagiau ffa anferth pwll tân yn yr awyr agored. Seddau ar gyfer hyd at 60, lle parti ar gyfer hyd at 100. Bar trwyddedig. AV llawn a Wi-Fi. Mae’r gost yn cynnwys deunydd ysgrifennu a lluniaeth.

Llogi am ddiwrnod cyfan (8 awr) £250

CALL US ON OR FILL IN OUR ENQUIRY FORM

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board