fbpx

PARTI’R DYNION A’R PARTI PLU

BYDDWN YN EICH HELPU I ROI PROFIAD BYTHGOFIADWY I'CH FFRIND!

Mae ein hanturiaethau yn berffaith ar gyfer merched a bechgyn anturus sydd eisiau dewis amgen i’r parti traddodiadol. O syrffio mewndirol i ogofa artiffisial, waliau dringo a weiars gwib i feicio mynydd a cherdded ceunentydd, gallwn lunio taith ryfeddol i weddu i chi a’ch criw.

Gyda’n digwyddiadau ymlaciol mewn TiPi a’n bar a bwyty sy’n edrych dros ein tonnau, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i chi gael taith anhygoel. Eisiau i DJ neu fand eich helpu i ddathlu? Gwnawn drefnu hynny drosoch.

Os oes 12 neu fwy yn eich grŵp, cewch ddisgownt o 10%. Mae ein tîm digwyddiadau yma i’ch helpu chi i gynllunio pob cam a bydd yn gwneud yn siŵr nad oes dim rhwystrau i barti mawr eich ffrind.

DEWISWCH EICH GWEITHGAREDDAU!

GWERSI SYRFFIO A THONNAU

Profiad bondio gwych i ddod â phawb at ei gilydd! Gwersi ar gyfer dechreuwyr a syrffwyr canolradd. Rydych yn mynd i gael hwyl gyda hyn.

Syrffwyr mwy profiadol?
Ydych chi’n dod gyda chriw o ffrindiau o syrffwyr, neu ffansio rhoi prawf ar eich sgiliau ar ôl i chi i gyd gael gwers? Archebwch le ar ein tonnau: maen nhw’n rholio bob 90 eiliad, gydag ardaloedd i ddechreuwyr, canolradd ac uwch.

ADRENALIN DAN DO

Profiad llawn cyffro sy’n cynnwys ogofa artiffisial, waliau dringo, sleidiau eithafol, cwympo’n rhydd, cwrs ymosod i fyny yn yr awyr a llwybr parkour Ninja. Gorffennwch gydag antur fawr a chael tro ar y weiren wib dros lagŵn syrffio!

BEICIAU MYNYDD

Llogwch feics gennym a threuliwch y diwrnod ar y llwybr Gwydir Mawr (Marin) cyfagos – 25km o ddringfeydd a disgynfeydd wedi eu graddio; llwybr sengl gwych a golygfa wirioneddol odidog.

Y CONCIERGE ANTUR

Rydyn ni’n lwcus bod ein cartref mewn man chwarae naturiol a hardd. Eisiau mynd allan i fforio? O saffaris padlo’n sefyll i fyny i gerdded ceunentydd, arfordira i ddringo creigiau ac abseilio, bydd ein concierge antur yn cynllunio taith anhygoel i chi a’ch criw.
Gweithgareddau o £35 y pen

first experience of surfing! Fantastic, what an adrenaline rush! Looked after and coached by experienced staff, who obviously really enjoyed their work! Will be back!

MAE CROESO I CHI! AROS, BWYTA A CHAEL PARTI GYDA NI

BWYD A DIOD

O ginio eistedd i lawr i farbeciws hamddenol syrffwyr, bwffes a diodydd – fe wnawn baratoi bwydlen sy’n addas i chi ac i’ch cyllideb. Gweinir pob un yn gyda golygfeydd ysblennydd ar draws ein lagŵn.

AROS DROSODD

Mae hyd at bedwar yn gallu cysgu yn ein podiau glampio cyfforddus yn y coetir. Mae gwesteion yn dod â’u dillad gwely eu hunain. Rydym yn gweini’r brecwast. Mae’n cynnwys mynediad i’n tybiau poeth a sawna.
O £50 y pod

DIGWYDDIADAU TIPI

Lle ar gyfer digwyddiadau trawiadol gyda goleuadau bach, bagiau ffa anferth pwll tân yn yr awyr agored. Seddau ar gyfer hyd at 60, gofod parti ar gyfer hyd at 100. Bar trwyddedig. AV llawn a Wi-Fi.
Llogi o £150

CALL US ON OR FILL IN OUR ENQUIRY FORM

  • e.g Stag, Hen, Birthday

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board