fbpx

LLOGI’R LLEOLIAD

Mae Parc Antur Eryri yn lleoliad i ddigwyddiadau gyda thomenni o ‘waw ffactor’ – o ddrama a rhuo’r tonnau mewndirol i gefndir godidog ein tirwedd ysblennydd. Mae ein cyfleusterau unigryw yn golygu ein bod yn gallu darparu ar gyfer digwyddiadau go ryfeddol – o lansiadau corfforaethol syfrdanol a phartïon preifat i gystadlaethau yn y lagŵn cyfan neu yn y stadiwm.

Mae ein llety arlwyo a chyfforddus o’r radd flaenaf yn golygu y gallwn gynnig y pecyn un stop cyflawn i chi a’ch gwesteion. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod â digwyddiad i’r lagŵn neu ddefnyddio Parc Antur Eryri fel lleoliad ffilm, neu ar gyfer parti preifat neu lansiad corfforaethol yna cysylltwch â’r tîm i drafod eich cynlluniau.

EISIAU ARCHEBU LLE I GRŴP NEU SEFYDLIAD?

PARTI’R DYNION A'R PARTI PLU

PARTI’R DYNION A'R PARTI PLU

Mae ein hanturiaethau yn berffaith ar gyfer merched a bechgyn anturus sydd eisiau dewis amgen i'r parti traddodiadol.

DIWRNODAU CORFFORAETHOL I FFWRDD

DIWRNODAU CORFFORAETHOL I FFWRDD

O wersi syrffio i ogofa dan do, waliau dringo a weiren wib i feicio mynydd a cherdded ceunentydd, mae ein hanturiaethau wedi'u cynllunio i fywiogi, cyffroi ac ysgogi'ch tîm.

YSGOLION A CHLYBIAU

YSGOLION A CHLYBIAU

Mae ein teithlenni strwythuredig yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd, i'w hannog i fagu hyder ac i herio eu ffiniau mewn awyrgylch hwyliog a chyffrous.

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board