fbpx

HANES A CHYMUNED

A ninnau wedi ein lleoli yn Nyffryn Conwy, rydym yn ddigon lwcus i fod wedi ymgartrefu ymhlith afonydd, mynyddoedd, coetir a bywyd gwyllt godidog Eryri.

Mae’n fan lle y byddwch yn dod o hyd i rai o dirweddau mwyaf dramatig a swynol Prydain, a phrin y mae rhai ohonyn nhw wedi newid ers oes yr iâ ddiwethaf. Mae’n anodd dychmygu sut y gallwch fethu cael eich ysgogi gan yr ardal.

Rydym wedi adeiladu Parc Antur Eryri ar hen safle diwydiannol – gwaith rholio a bwrw alwminiwm a gaeodd yn 2007. Bu ailgylchu yn rhan fawr o’n gwaith adeiladu: gwnaethom ailddefnyddio 25,000 metr ciwbig o gerrig ar y safle ac ailgylchu 400 o dunelli o fetel. Gwnaethom hefyd lanhau 100 mlynedd o wastraff diwydiannol. Newyddion gwych i’n hamgylchedd.

Llenwir ein lagŵn â dŵr a dynnir o gronfeydd yn y mynyddoedd sy’n mynd drwy waith hydrodrydan cyfagos cyn llenwi ein lagŵn. Rydym yn defnyddio diheintio a hidliad UV i lanhau ein dŵr, sy’n golygu nad oes unrhyw gemegau ynddo.

Rydyn ni’n falch o fod yn rhan o gymuned wych yma yng Ngogledd Cymru. Yn 2016, rydym ni wedi sefydlu Clwb Syrffio Dyffryn Conwy – clwb syrffio i blant sy’n byw yn Nyffryn Conwy. Rydym yn rhoi defnydd o’n tonnau a’n hoffer i’r clwb bob bore Sadwrn. Rydym yn cynnal digwyddiadau cymunedol yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board