fbpx

SUT I DDOD O HYD I NI

CONWAY ROAD, DOLGARROG, CONWY, LL32 8QE

GYRRU I ANTUR PARC ERYRI

Rydym ond 7 milltir o’r A55 gyda rhediad terfynol o 15 munud o’r wibffordd. Mae canol dinas Lerpwl a Manceinion tua 90 munud i ffwrdd, a dinas Caer dim ond 50 munud. Os ydych yn dod o rywle ymhellach i ffwrdd mae’r A55 yn cysylltu’n eithaf llyfn gyda rhwydwaith traffyrdd y gogledd orllewin wrth yr M53 a’r M56.

DOD AR DRÊN

Mae Virgin Trains yn rhedeg gwasanaeth uniongyrchol rhwng Euston Llundain a Chyffordd Llandudno sy’n cymryd ychydig o dan 3 awr. Mae safle tacsis yng ngorsaf Cyffordd Llandudno. Os ydych yn dechrau ar eich taith ar y trên yng Nghymru mae Trenau Arriva Cymru yn rhedeg gwasanaethau rheolaidd i Gyffordd Llandudno ac (yn llai aml) i Ddolgarrog. Sylwer bod Dolgarrog yn arhosfan ar gais ac yn daith gerdded 20 munud o Barc Antur Eryri.

DOD MEWN CWCH

Mae Irish Ferries a Stena Line yn gweithredu gwasanaethau cyflym rheolaidd o Ddulyn, Belfast a Dún Laoghaire i Gaergybi neu Lerpwl. Mae Caergybi yn daith 45 munud o hyd o Barc Antur Eryri, yr amser teithio o Lerpwl yw 1.5 awr.

DOD MEWN AWYREN

Nid oes gennym ein rhedfa awyrennau ein hunain eto, ond mae meysydd awyr cyfleus gyda chysylltiadau trafnidiaeth da ym Manceinion, Lerpwl a Birmingham.

 

Dylech ganiatáu digon o amser ar gyfer eich taith. Rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd o leiaf 45 munud cyn amser cychwyn eich gweithgaredd i ganiatáu amser i gofrestru a newid. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i ddod o hyd i ni, ffoniwch ein tîm archebu cyfeillgar ar 01492 353 123. Pob hwyl ar y daith!

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board