fbpx

SWYDDI

Ffansi bod yn rhan o’n tîm? Edrychwch ar ein cyfleoedd presennol!

 

Rydym yn chwilio am unigolion hapus, cyfeillgar sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i weithio fel rhan o’n tîm archebu. Rhaid gallu gweithio oriau hyblyg, gan gynnwys rhai penwythnosau.

Mae profiad blaenorol yn hanfodol, yn ogystal ag agwedd gadarnhaol o ‘gallaf ei wneud’. Byddai gwybodaeth am systemau archebu cyfrifiaduron ac ieithoedd eraill yn fanteisiol. Yn anad dim, mae’n bwysig eich bod yn rhannu ein hymrwymiad i wasanaeth gwych i gwsmeriaid.

Gwaith tymhorol yw hwn, gyda rolau llawn a rhan amser ar gael. Mae’r manteision i’r staff yn cynnwys mynediad i weithgareddau syrffio ac antur i staff. Os oes gennych ddiddordeb cofiwch gysylltu!

E-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol at [email protected]

 

Mae gennym gyfleoedd ar gyfer hyfforddwyr syrffio cymwys i addysgu dysgwyr o bob gallu ar ein tonnau, y cyntaf o’u math yn y byd.

Fel rhan o’n hacademi syrffio, byddwch yn dysgu syrffwyr o bob oed gyda lefelau amrywiol o brofiad. Mae’n rhaid i hyfforddwyr syrffio feddu ar gymwysterau hyfforddwr syrffio lefel 1 a 2 dilys cyfredol gan yr ISA, yn ogystal â hyfforddwr syrffio neu achubwr bywyd y traeth SLSGW.

Yn ogystal â chynnal y cymwysterau perthnasol, rydym yn chwilio am hyfforddwyr sy’n rhannu ein hymrwymiad i wasanaeth gwych i gwsmeriaid, sy’n hyblyg, prydlon, trefnus ac effeithlon. Os ydych yn gyfeillgar, yn frwdfrydig ac wedi’ch ysgogi i weithio fel rhan o dîm gwych, cofiwch gysylltu.

E-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol at [email protected]

 

Mae gennym gyfleoedd ar gyfer achubwyr bywydau cymwys fel rhan o’n tîm academi syrffio wych.

Byddwch yn gyfrifol am bob agwedd o ddiogelwch dŵr a lagŵn gan gynnwys cynefino, briffiadau diogelwch ac achubwyr bywyd y lagŵn. Rhaid i achubwyr bywydau feddu ar o leiaf dystysgrif gyfredol, ddilys ar gyfer traeth, syrffio neu’r pwll nofio (RLSS, NARS neu debyg). Mae’n rhaid bod gennych brofiad o weithio mewn canolfan syrffio gydnabyddedig neu bwll nofio.

Yn ogystal â meddu ar y cymwysterau perthnasol, rydym yn chwilio am hyfforddwyr sy’n rhannu ein hymrwymiad i wasanaeth gwych i gwsmeriaid, sy’n hyblyg, prydlon, trefnus ac effeithlon. Os ydych yn gyfeillgar, yn frwdfrydig ac wedi’ch ysgogi i weithio fel rhan o dîm gwych cofiwch gysylltu.

E-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol at [email protected]wdonia.com

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board