Gyda thonnau gwarantedig a chyson yn rholio bob 90 eiliad, ein cyrsiau syrffio yw’r ffordd ddelfrydol i hogi eich techneg a thrawsnewid eich sgiliau. Darperir hyfforddiant strwythuredig, wedi’i deilwra, dros gwrs tridiau a darperir siwtiau gwlyb O’Neill yn ddi-dâl yn ogystal â byrddau syrffio Softech. Darperir hyfforddiant sych gan hyfforddwyr sglefrsyrffio SmoothStar, ac mae’r offer yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf ac mewn cyflwr rhagorol. Gallwch ddisgwyl camp syrffio cyfeillgar, hwyliog – dewch fel rydych chi neu archebwch le gyda chriw o ffrindiau.

Sylwer nad yw llety wedi’i gynnwys yng nghost y cwrs hwn.

  • Hyfforddiant strwythuredig
  • Tridiau llawn o syrffio
  • Cyflwyniad gwych i ddiwylliant syrffio

OEDOLION (13+) £250

PLENTYN (8-12) £250

BOOK YOUR 3 Day Beginner Course

From: £250.00

Our three-day beginner surf course is ideal if you want to take your surfing from zero to hero in double-quick time!

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!