Profwch eich sgiliau ystwythder, eich stamina a’ch gallu i ddatrys problemau i’r eithaf. Mae’r her mynediad llawr hon yn cynnwys ein llwybr parkour ninja, neidiau bagiau uchel, sleidiau cicio eithafol a chwrs ymosod i fyny yn yr awyr aml-rwydi.

Oed 9+, o £12.

Mwynhewch. Neidiwch yn uchel. Byddwch yn ninja.

YN DOD YN HAF 2019!

BOOK YOUR Adrenaline Pass

Jump. Climb. Slide. Be more ninja.

COMING SUMMER 2019