Profwch eich sgiliau ystwythder, eich stamina a’ch gallu i ddatrys problemau i’r eithaf. Mae’r her mynediad llawr hon yn cynnwys ein llwybr parkour ninja, neidiau bagiau uchel, sleidiau cicio eithafol a chwrs ymosod i fyny yn yr awyr aml-rwydi.

Oed 9+, o £12.

Mwynhewch. Neidiwch yn uchel. Byddwch yn ninja.

YN DOD YN HAF 2019!

BOOK YOUR Adrenaline Pass

Jump. Climb. Slide. Be more ninja.

Please sign up to our newsletter to be the first to find out when booking slots are released. You will receive an email to confirm your interest.