Profwch eich sgiliau ystwythder, eich stamina a’ch gallu i ddatrys problemau i’r eithaf. Mae’r her mynediad llawr hon yn cynnwys ein llwybr parkour ninja, neidiau bagiau uchel, sleidiau cicio eithafol a chwrs ymosod i fyny yn yr awyr aml-rwydi.

Oed 5+, o £12.

Mwynhewch. Neidiwch yn uchel. Byddwch yn ninja.

BOOK YOUR Aerial Assault and Slides

Awesome aerial assault course with extreme slides, stunt jumps and parkour floor trail. Includes the UK’s only kicker flight slide.

Want a discount? Become a member!