Adnewyddwch, mireinio ac ailfywiogi eich techneg syrffio gyda’n diwrnod datblygu uwch ar gyfer syrffwyr profiadol. Mae’r pecyn perfformiad uchel hwn yn cynnwys hyfforddiant arbenigol gydag un o’n hyfforddwyr uwch, sesiynau syrffio dwy awr o hyd, dadansoddiad fideo, sesiwn hyfforddi syrffio ar y tir, fideo a ffotograffau, cinio a lluniaeth. Erbyn i chi daro’r tonnau ar gyfer eich sesiwn syrffio olaf, dylech weld gwelliant sylweddol yn eich perfformiad.

  • Diwrnod cyfan o hyfforddiant arbenigol
  • Dwy awr o amser tonnau
  • Hyfforddiant syrffio ar y tir
  • Dadansoddiad fideo

OEDOLYN (13 +) £250.00

PLENTYN (8-12) £250.00

BOOK YOUR Advanced Development Day

From: £250.00

This is a great package if you are a competent surfer but feel like you’ve hit a performance plateau.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!