Hon yw ein ton fwyaf pwerus. Mae’n rholio am 150 metr ar 6 -7 metr yr eiliad, sy’n cyfateb i reid deunaw eiliad y don. Byddwch yn gallu ymarfer amrywiaeth o symudiadau gwahanol, ac mae hyd yn oed adran awyr os yw eich sgiliau’n ddigon dda.

I syrffio’r don hon, mae’n rhaid i chi allu gollwng i mewn i donnau di-dor, troi i’r chwith a’r dde a thrimio ar hyd tonnau. Yn ystod eich sesiwn bydd uchafswm o ddau syrffiwr arall yn syrffio’r don yn eu tro. Mae’r don yn rhedeg bob 90 eiliad; gallwch ddisgwyl tua 12 o donnau yr awr. Gall syrffwyr uwch ddefnyddio eu byrddau eu hunain neu logi bwrdd arddangos Firewire oddi wrthym ni.

Prisio oriau allfrig

OEDOLYN (13 +) £45.00

PLENTYN (8-12) £45.00

Llogi bwrdd syrffio Firewire £10

Llogi siwt wlyb £6

Prisiau oriau brig

OEDOLYN (13 +) £50.00

PLENTYN (8-12) £50.00

Llogi bwrdd syrffio Firewire £10

Llogi siwt wlyb £6

BOOK YOUR Advanced Waves

From: £45.00

Powerful, consistent, head-high waves. Suitable for experienced surfers with a high level of fitness and competency.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!