Cydiwch yn eich helmed a lamp fforio a pharatowch am fynd ar daith yn wahanol i bob un arall! Gwasgwch, dringwch a llithrwch eich ffordd o amgylch ein canolfan ogofa artiffisial anhygoel, gan lywio o gwmpas corneli tynn, pyllau peli, sleidiau gollwng a darnau cul.

5+oed, o £12.

Profwch y wefr o ogofa yn ein system o ogofâu a thwneli.

YN DOD YN HAF 2019!

BOOK YOUR Artificial Caving

Experience the thrill of caving in our system of caves and tunnels.

COMING SUMMER 2019