Cydiwch yn eich helmed a lamp fforio a pharatowch am fynd ar daith yn wahanol i bob un arall! Gwasgwch, dringwch a llithrwch eich ffordd o amgylch ein canolfan ogofa artiffisial anhygoel, gan lywio o gwmpas corneli tynn, pyllau peli, sleidiau gollwng a darnau cul.

5+oed, o £12.

Profwch y wefr o ogofa yn ein system o ogofâu a thwneli.

YN DOD YN HAF 2019!

BOOK YOUR Artificial Caving

Experience the thrill of caving in our system of caves and tunnels.

Please sign up to our newsletter to be the first to find out when booking slots are released. You will receive an email to confirm your interest.