Mae ‘na lawer i’w ddysgu pan fyddwch yn cychwyn allan ar ein tonnau, ond mae dysgu yn gymaint o hwyl! Bydd ein cwrs syrffio undydd i ddechreuwyr yn helpu i ddatblygu’ch sgiliau a’ch hyder yn gyflym: byddwch yn dysgu am ddiogelwch dŵr, safle’r corff, a sut i neidio i fyny a chwympo oddi ar y bwrdd fel un o’r goreuon. Mae’r cwrs dwys, undydd hwn wedi’i rannu’n ddwy sesiwn 90 munud o hyd, mae pob un yn cynnwys hyfforddiant 30 munud cyn mynd i’r dŵr ac wedyn awr yn y dŵr. Mae egwyl i gael cinio er mwyn ichi lenwi’ch bol yn ein bwyty.

Mae’r diwrnod yn cynnwys:

  • Dwy sesiwn x 90 munud
  • Egwyl am ginio
  • Hyfforddiant wedi’i deilwra
  • Yr un hyfforddwr drwy’r dydd

Prisiau gwyliau’r haf

  • OEDOLION (13 +) £110.00
  • PLENTYN (8-12) £100.00

BOOK YOUR Beginner Course

From: £70.00

Our one-day beginner surf course is the ideal way to fast-track your skills and master the basics.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!