Dysgwch sut i syrffio mewn amgylchedd diogel, dan reolaeth. Mae hyfforddiant grŵp yn cynnwys 30 munud yn ein hacademi syrffio lle y byddwch yn dysgu am ddiogelwch dŵr, safle’r corff, a sut i godi a sut i gwympo oddi ar fwrdd  Pan fyddwch yn y dŵr byddwch yn padlo allan i un o’n baeau dechreuwyr i ddal eich tonnau cyntaf. Cewch ychydig dan awr o hwyl yn y dŵr – dyna hyd at 18 o donnau gwyn o’r un grym. Uchafswm o chwe dysgwr i bob bae dechreuwr.

Ystyrir bod unrhyw un sy’n 13 oed neu’n hŷn yn oedolyn.

Mae’n rhaid i blant 8-12 oed fod yng nghwmni oedolyn arall sy’n cymryd rhan yn y wers.

Caniateir plant 5-7 oed mewn gwersi plant yn unig ac mae’n rhaid bod oedolyn nad yw’n syrffio yn y dŵr gyda nhw.

Mae gwersi plant yn agored i blant 5-12 oed ac mae’n bosibl eu harchebu   yma.

Prisio oriau allfrig

OEDOLYN (13 +) £50.00

PLENTYN (8-12) £40.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

Prisiau oriau brig

OEDOLYN (13 +) £60.00

PLENTYN (8-12) £50.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

BOOK YOUR Beginner Lesson

From: £50.00

This is where it all starts: our beginner surf lessons will help you to master the basics in no time at all.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!