Tonnau dŵr gwyn i ymarfer y pethau sylfaenol a meithrin eich hyder.

Ystyrir bod unrhyw un sy’n 13 oed neu’n hŷn yn oedolyn.

Mae’n rhaid i blant 8-12 oed fod yng nghwmni oedolyn arall sy’n cymryd rhan yn y wers.

Caniateir plant 5-7 oed mewn gwersi plant yn unig ac mae’n rhaid bod oedolyn nad yw’n syrffio yn y dŵr gyda nhw.

Mae gwersi plant yn agored i blant 5-12 oed ac mae’n bosibl eu harchebu   yma.

Prisio oriau allfrig

OEDOLYN (13 +) £35.00

PLENTYN (8-12) £30.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

Prisiau oriau brig

OEDOLYN (13 +) £40.00

PLENTYN (8-12) £35.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

BOOK YOUR Beginner Waves

From: £30.00

Whitewater waves to practice the basics and build your confidence.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!