Mae ein lagŵn mewndirol yn cynnig amgylchedd diogel, dan reolaeth lle y gall plant ddysgu mewn grŵp llawn hwyl. Mae gwersi’n cynnwys 30 munud yn ein hacademi syrffio yn dysgu am ddiogelwch dŵr, safle’r corff, sefyll i fyny a chwympo oddi ar fwrdd. Ar ôl i’ch plentyn fynd yn y dŵr, bydd yn padlo allan i un o’n baeau dechreuwyr i ddala’i donnau cyntaf.  Byddan nhw’n treulio ychydig dan awr yn y dŵr – sef, hyd at 18 o donnau gwyn y wers. Uchafswm o chwe dysgwr i bob bae dechreuwr.

CYFRANIAD RHIENI

Ar gyfer plant 5-7 oed, mae’n RHAID i oedolyn nad yw’n syrffio fod yn y dŵr gyda phob plentyn. Mae siwtiau gwlyb oedolion ar gael yn ddi-dâl.

Prisio oriau allfrig

£40.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

Prisiau oriau brig

£45

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

BOOK YOUR Child Lesson

From: £40.00

Our fun, structured surf lessons encourage healthy lifestyles and help children to become confident, considerate surfers.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!