Wedi eu hysbrydoli gan fynyddoedd Eryri, mae ein waliau dringo yn her i ddringwyr o bob oed a gallu. Ffordd hwyliog a deinamig o brofi eich ystwythder, eich cryfder a’ch ffitrwydd.

5+oed, o £12.

Wedi’u hysbrydoli gan fynyddoedd Eryri.

YN DOD YN HAF 2019!

REGISTER INTEREST IN Climbing Walls

Inspired by the mountains of Snowdonia.

Please sign up to our newsletter to be the first to find out when booking slots are released. You will receive an email to confirm your interest.