Wedi eu hysbrydoli gan fynyddoedd Eryri, mae ein waliau dringo yn her i ddringwyr o bob oed a gallu. Ffordd hwyliog a deinamig o brofi eich ystwythder, eich cryfder a’ch ffitrwydd.

5+oed, o £12.

Wedi’u hysbrydoli gan fynyddoedd Eryri.

YN DOD YN HAF 2019!

BOOK YOUR Indoor Adventure Climb

A fun and dynamic way to test your agility, strength and fitness.

COMING JULY 2019