Ewch â’ch syrffio i’r lefel nesaf ar ein tonnau canolradd 1. Mae cychwyn ar ddŵr gwyn yn troi’n don werdd wrth iddi deithio i lawr y lagŵn. Mae’n lle gwych i weithio ar eich ystwythder, troeon uchaf a gwaelod, creu cyflymder a manteisio i’r eithaf ar botensial y don. Mae pob sesiwn yn dechrau gyda briff diogelwch byr yn ein hacademi syrffio ac yna ychydig llai nag awr yn y dŵr – sef hyd at 18 o donnau sy’n gyson ganolradd bwerus. Uchafswm o ddau syrffiwr i bob ton ganolradd 1. Mae’n rhaid i chi ddefnyddio ein byrddau Softech ar y don hon.

Prisio oriau allfrig

OEDOLYN (13 +) £35.00

PLENTYN (8-12) £35.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

Prisiau oriau brig

OEDOLYN (13 +) £45.00

PLENTYN (8-12) £45.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

BOOK YOUR Intermediate 1 Waves

From: £35.00

The next step up from our beginner bays. Our intermediate 1 waves will help you to practise at becoming a competent, skilled surfer.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2020 Membership!