Rwyt ti’n symud ymlaen! Bydd ein tonnau canolradd 2 yn eich helpu i wneud cynnydd gyda sgiliau a hyder tuag at ein tonnau uwch. Mae’r don hon yn ddelfrydol ar gyfer symud i mewn i’r don, ymdopi â thonnau sy’n torri a gwella cwympo oddi ar y bwrdd. Mae pob sesiwn yn dechrau gyda briff diogelwch byr yn ein hacademi syrffio ac yna ychydig llai nag awr yn y lagŵn – sef hyd at 18 o donnau canolradd pwerus. Mae uchafswm o ddau syrffiwr i don ganolradd 2. Mae’n rhaid i chi ddefnyddio ein byrddau Softech ar y don hon.

Prisio oriau allfrig

OEDOLYN (13 +) £35.00

PLENTYN (8-12) £35.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

Prisiau oriau brig

OEDOLYN (13 +) £45.00

PLENTYN (8-12) £45.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

BOOK YOUR Intermediate 2 Waves

From: £35.00

Keep the momentum going! Practice on our intermediate 2 waves as you progress towards advanced surfing.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!