Ewch â’ch syrffio i’r lefel nesaf ar ein ton ganolradd 1. Mae cychwyn ar ddŵr gwyn yn troi’n don werdd wrth iddi deithio i lawr y lagŵn. Mae’r hyfforddi yn cynnwys 30 munud yn ein hacademi syrffio lle byddwch yn gweithio ar eich ystwythder a safle’r corff. Pan fyddwch yn y dŵr byddwch yn dysgu sut i gychwyn troeon uchaf ac isaf, cynhyrchu cyflymder a gwneud y gorau o botensial y don. Cewch ychydig o dan awr yn y lagŵn – dyna hyd at 18 o donnau pwerus canolradd. Uchafswm o ddau ddysgwr i bob ton.

Prisio oriau allfrig

OEDOLYN (13 +) £60.00

PLENTYN (8-12) £60.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

Prisiau oriau brig

OEDOLYN (13 +) £70.00

PLENTYN (8-12) £70.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

BOOK YOUR Intermediate 1 Lesson

From: £60.00

The next step up from our beginner bays. Our intermediate 1 lessons will help you to become a competent, skilled surfer.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!