Rwyt ti’n symud ymlaen! Bydd ein gwersi canolradd yn eich helpu i symud ymlaen i’n tonnau UWCH gyda sgil a hyder gwirioneddol. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys 30 munud yn ein hacademi syrffio lle byddwch yn gweithio ar eich ystwythder a safle’r corff. Pan fyddwch yn y dŵr byddwch yn dysgu sut i ollwng i donnau, ymdopi â thonnau sy’n torri a gwella eich techneg ymuno â thon. Cewch ychydig o dan awr yn y pwll tonnau – dyna hyd at 18 o donnau canolradd pwerus. Uchafswm o ddau syrffiwr y don.

Prisio oriau allfrig

OEDOLYN (13 +) £60.00

PLENTYN (8-12) £60.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

Prisiau oriau brig

OEDOLYN (13 +) £60.00

PLENTYN (8-12) £50.00

Llogi bwrdd syrffio’n gynwysedig

Llogi siwt wlyb £6

BOOK YOUR Intermediate 2 Lesson

From: £60.00

Keep the momentum going! Our intermediate 2 lessons will help you to progress onto the advanced wave.

No. of wetsuits required

Per person per day

Want a discount? Become a member by purchasing 2019 Membership!