Caiff plant bach a phlant ifanc lawer o hwyl yn ein parth chwarae meddal – mae’n lle gwych i losgi rhywfaint o’ch egni, boed hindda neu ddrycin! Gall rhieni a gwarcheidwaid ymlacio yn ein caffi cyfforddus. Mae’n rhaid i oedolyn fod gyda’r plant ar bob adeg.

Plant dan 10 oed yn unig, o £5.

Chwarae synhwyraidd meddal wedi’i gynllunio i roi gwefr i blant bach.

I DDOD YNG NGWANWYN 2019!

REGISTER INTEREST IN Soft Play

Weatherproof fun for toddlers and young children.

Please sign up to our newsletter to be the first to find out when booking slots are released. You will receive an email to confirm your interest.