Caiff plant bach a phlant ifanc lawer o hwyl yn ein parth chwarae meddal – mae’n lle gwych i losgi rhywfaint o’ch egni, boed hindda neu ddrycin! Gall rhieni a gwarcheidwaid ymlacio yn ein caffi cyfforddus. Mae’n rhaid i oedolyn fod gyda’r plant ar bob adeg.

Plant dan 10 oed yn unig, o £5.

Chwarae synhwyraidd meddal wedi’i gynllunio i roi gwefr i blant bach.

I DDOD YNG NGWANWYN 2019!

Soft Play

Weatherproof fun for toddlers and young children.

RE-OPENS JULY 2019!

Out of stock