Cofrestrwch yma ar gyfer rhai o’r heriau mwyaf cyffrous – wedi’u gwarantu i roi cic a gwefrau pur i’r galon! Mae ein pecyn disgyrchiant yn cynnwys waliau dringo awyr agored heriol, ‘cwympo’n rhydd’ 15 metr a weiren wib ar draws ein lagŵn syrffio.

7+oed, o £25.

Wedi’i warantu i roi ciciau a gwefrau i’r galon.

BOOK YOUR Outdoor Rock & Drop

From: £30.00

A formidable 12-metre multi-route wall and big-thrills quick-jumps. High-rise challenges for the most daring of adventurers.

Interested in booking? Please fill in the below enquiry form or call Reception on 01492 353123

Confirm your interest - Adrenaline Indoors