Cofrestrwch yma ar gyfer rhai o’r heriau mwyaf cyffrous – wedi’u gwarantu i roi cic a gwefrau pur i’r galon! Mae ein pecyn disgyrchiant yn cynnwys waliau dringo awyr agored heriol, ‘cwympo’n rhydd’ 15 metr a weiren wib ar draws ein lagŵn syrffio.

7+oed, o £25.

Wedi’i warantu i roi ciciau a gwefrau i’r galon.

YN DOD YN HAF 2019!

BOOK YOUR The Gravity Pack

High-rise challenges for the most daring of adventurers. 

Please sign up to our newsletter to be the first to find out when booking slots are released. You will receive an email to confirm your interest.