Cofrestrwch yma ar gyfer rhai o’r heriau mwyaf cyffrous – wedi’u gwarantu i roi cic a gwefrau pur i’r galon! Mae ein pecyn disgyrchiant yn cynnwys waliau dringo awyr agored heriol, ‘cwympo’n rhydd’ 15 metr a weiren wib ar draws ein lagŵn syrffio.

7+oed, o £25.

Wedi’i warantu i roi ciciau a gwefrau i’r galon.

YN DOD YN HAF 2019!

BOOK YOUR The Gravity Pack

High-rise challenges for the most daring of adventurers. 

COMING SUMMER 2019