Sgramblwch, dringwch a chropiwch eich ffordd o amgylch ein via ferrata dan do yn Adrenalin Dan Do. Cwrs weirynnau uchel heriol a fydd yn profi sut allwch chi ymdopi ag uchderau, cydbwysedd, cryfder ac ystwythder.

9+oed, o £15.

Clipiwch ymlaen i brofi y gallwch ymdopi ag uchderau.

YN DOD YN HAF 2019!

Via Ferrata

From: £25.00

Put your best foot forward for our high-wire via ferrata course.