Sgramblwch, dringwch a chropiwch eich ffordd o amgylch ein via ferrata dan do yn Adrenalin Dan Do. Cwrs weirynnau uchel heriol a fydd yn profi sut allwch chi ymdopi ag uchderau, cydbwysedd, cryfder ac ystwythder.

9+oed, o £15.

Clipiwch ymlaen i brofi y gallwch ymdopi ag uchderau.

YN DOD YN HAF 2019!

BOOK YOUR Via Ferrata

From: £25.00

Put your best foot forward for our high-wire via ferrata course. 

COMING SUMMER 2019

Please sign up to our newsletter to be the first to find out when booking slots are released. You will receive an email to confirm your interest.